Geschiedenis

Since 1898

Since 1898

Het pand aan de Sluiskant 22

Het pand aan de Sluiskant 22 kent een lange geschiedenis. Voordat het huidige pand werd gebouwd stond er op deze plek een rietgedekt boerderij met aangrenzend enige woningen. De familie was zo trots op deze boerderij dat zij er diverse fotografische opnamen van lieten maken. 

Foto: fotocollectie mevrouw van Kooperen. Zicht op de Sluiskant en Damstraat voor het jaar 1898 

In 1898 besluit de familie van Leeuwen om de boerderij met de 2 aangrenzende woningen, waarvan de meest rechter woning stamt uit 1705, af te breken om er een nieuw pand te laten bouwen. Cornelis Petrus van Leeuwen is geboren in 1849 te Veur. Op 30 september 1901 werd hij benoemd tot wethouder, hij volgde hiermee de heer G.W. Boonenkamp op. Door deze positie had hij binnen Veur qua politieke besluitvorming zeker een mate van zeggenschap. De koeien van Petrus van Leeuwen liepen in de zomer op het weiland achter de Sint Willibrordusschool aan de Damlaan. In de wintermaanden stonden de koeien op stal in de Damstraat. Als gevolg van de strengere regelgeving binnen de zuivelhandel aan het begin van de 20 eeuw mochten er geen melk / melkproducten meer verkocht worden op elke willekeurige boerderij. De verkoop moest voortaan plaatsvinden via winkels. Om aan deze regelgeving te voldoen bouwden sommige boeren een winkel naast of achter hun boerderij. Petrus van Leeuwen had met het bouwen van zijn nieuwe pand een vooruitziende blik.

familie van Leeuwen

Tijdens het wegbreken van een muur bij de renovatie van het pand in 2006, kwam er flesje bier tevoorschijn. Bij dit flesje lag ook een handgeschreven briefje met de volgende tekst: 

“DIT GEBOUW IS NIEUW GEZET IN HET JAAR 1898 DOOR ALLERLEI DRONKEN METSELAARS EN TIMMERLIEDEN, MEN MOEST ZUIPEN OF MEN WILDE OF NIET. IK HEB EERST DE FLESCH LEEG GEDRONKEN EER HIJ IN DE MUUR GING”

Foto: het gevonden bierflesje uit 1898 en de originele vloertegels uit het pand Sluiskant 22

Foto: fotocollectie mevrouw van Kooperen. Zicht op de sluiskant met het nieuwe pand aan de Sluiskant anno 1900

Bron: Historische vereniging erfgoed Leidschendam.